سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 679


راهنما
دعوت دوستان

سوال 679 | ۱۴ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


21 – با حروف کلمه‌ی «نیستان» چند کلمه‌ی 5 حرفی می‌توان ساخت که با حرف (ن) شروع و به حرف (ن) ختم شود؟ (تکرار حروف به جز حرف «ن» که در اول و آخر می‌آید مجاز نیست.)
 

پاسخ

  

24

 5 خانه برای کلمه‌ی 5 حرفی می‌کشیم. کلمه‌ی «نیستان» 6 حرف دارد و خانه های سمت چپ و راست هر کدام فقط به یک طریق آن هم با حرف «ن» پر می‌شوند و چون تکرار مجاز نیست، خانه های دیگر به 4 طریق، 3 طریق و 2 طریق پر می‌شوند:


برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:27
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:30
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 3 با 0:0:44
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 4 با 0:0:47
3 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 5 با 0:0:47
7 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 6 با 0:0:49
9 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30

ارسال دیدگاه