سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 684


راهنما
دعوت دوستان

سوال 684 | ۱۹ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

21

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


26 – چند عدد سه رقمی بدون تکرار ارقام می‌توان نوشت که رقم دهگان آن عددی اول باشد؟
 

پاسخ

  

256

 چون عدد مورد نظر سه رقمی است، سه خانه می‌کشیم و چون در این مسأله اعداد مشخص نشده اند، آن ها را از 0 تا 9 در نظر می‌گیریم. حال چون در خانه‌ی وسط که خانه‌ی دهگان است باید عددی اول قرار بگیرد، این خانه به چهر طریق پر می‌شود (یعنی اعداد 2، 3، 5 و 7 ) و چون تکرار مجاز نیست و اعداد نمی‌توانند با صفر شروع شوند، خانه‌ی سمت چپ به 8 طریق پر می‌شود. اما صفر می‌تواند در خانه‌ی سمت راست قرار بگیرد، پس خانه‌ی سمت راست نیز به 8 طریق پر می‌شود ( چون 0 تا 9 ، ده عدد می‌باشند و خانه های سمت چپ و وسط هر کدام یک عدد را گرفته اند، بنابراین برای خانه‌ی سمت راست 8 انتخاب می‌ماند). یعنی:


برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 1 با 0:0:41
11 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 2 با 0:0:45
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 3 با 0:0:46
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 4 با 0:0:48
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 5 با 0:0:50
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 6 با 0:0:52
1 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه