سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 686


راهنما
دعوت دوستان

سوال 686 | ۲۱ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر یکی از منحنی های تابع درجه دوم  نسبت به خط  متقارن باشد، این منحنی محور x ها را با کدام طول مثبت قطع می کند؟   
 

پاسخ

  

6

در سهمی به معادله ی  ، خط به معادله ی  محور تقارن است:
 
نقاط منحنی با محور x ها می شود.
 

برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 1 با 0:0:44
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 2 با 0:0:49
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:50
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 4 با 0:0:50
4 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 5 با 0:0:55
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه