سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 690


راهنما
دعوت دوستان

سوال 690 | ۲۵ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع جواب های حقیقی معادله ی  کدام است؟
 

پاسخ

  

-1

 
پس مجموع دو جواب به دست آمده می شود:
 

برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 1 با 0:0:49
3 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 2 با 0:0:50
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 3 با 0:0:51
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 4 با 0:0:54
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 5 با 0:0:55
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه