سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 691


راهنما
دعوت دوستان

سوال 691 | ۲۶ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


یک پرتاب گر وزنه در مسابقات المپیک، وزنه را طوری پزتاب کرد که مسیر طی شده ی وزنه از رابطه ی  به دست می آید. وزنه در چه فاصله ای از او به زمین برخورد می کند؟
 

پاسخ

  

6

 
پاسخ باید عددی مثبت باشد، پس  قابل قبول است.

برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 1 با 0:0:43
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر 2 با 0:0:51
2 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 3 با 0:0:52
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 4 با 0:0:52
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 5 با 0:0:54
7 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه