سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 692


راهنما
دعوت دوستان

سوال 692 | ۲۷ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگو و دنباله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


دنباله ی  ، چند جمله ی منفی دارد؟
 

پاسخ

  

0

                                                                                                              
اگر  باشد، هم صورت و هم مخرج مثبت می شوند، پس از این جا به بعد هم  مثبت است.

برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 1 با 0:0:48
5 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:50
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 3 با 0:0:55
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه