سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 695


راهنما
دعوت دوستان

سوال 695 | ۳۰ آذر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
متمم یک مجموعه
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

33

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، مجموعه ی  چند عضو دارد؟ 
 

پاسخ

  

14

                                                    
 
                    

برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر 1 با 0:0:46
5 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 2 با 0:0:47
9 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 4 با 0:0:48
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 6 با 0:0:52
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه