سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 696


راهنما
دعوت دوستان

سوال 696 | ۰۱ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
متمم یک مجموعه
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  آن گاه مجموعه ی  چند عضو دارد؟
 

پاسخ

  

3

                       

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 2 با 0:0:43
1 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 3 با 0:0:47
11 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 4 با 0:0:48
4 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه