سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 697


راهنما
دعوت دوستان

سوال 697 | ۰۲ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگو و دنباله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


در آرایه ی مربعی زیر، تفاضل تعداد دایره های توپر در دو جمله ی دهم و یازدهم کدام است؟ 

 

پاسخ

  

21

 
 
با توجه به الگوی بالا، تعداد دایره های توپر در شکل های دهم و یازدهم می شود:
                                                      

برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 1 با 0:0:42
7 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 2 با 0:0:43
6 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 3 با 0:0:50
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه