سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 126


راهنما
دعوت دوستان

سوال 126 | ۱۰ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع لگاریتمی و ویژگی های آن
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

50

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع از نقطه می گذرد. کدام است؟
 

پاسخ

  

3

نقطه را در تابع جای گذاری می کنیم:       

 
 


برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 1 با 0:0:45
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 2 با 0:0:48
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 3 با 0:0:52
12 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه