سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 704


راهنما
دعوت دوستان

سوال 704 | ۰۹ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادلات و نامعادلات
جایزه
1,150 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


در مجموعه جواب نامعادله ی ، تعداد جواب های صحیح x کدام است؟
 

پاسخ

  

6

مسئله را در دو حالت بررسی می کنیم:
 
پس در کل 6 عدد صحیح در مجموعه ی جواب داریم.

برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 1 با 0:0:49
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 2 با 0:0:52
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 3 با 0:0:53
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 4 با 0:0:54
106 بار نفر اول
199 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه