سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 707


راهنما
دعوت دوستان

سوال 707 | ۱۲ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

11

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


هزینه ورود به سالن ورزشی 12000 تومان است. به ازای هر ساعت استفاده از وسایل ورزشی باید مبلغ 1500 تومان پرداخت کرد. اگر ورزشکاری 18000 تومان پرداخت کرده باشد، چند ساعت می‌تواند از سالن استفاده کند؟
 

پاسخ

  

4

تعداد ساعتی که ورزشکار می‌تواند با پرداخت 18000 تومان ورزش کند را x نامگذاری می‌کنیم.
هزینه x ساعت ورزش کردن برابر 12000 تومان ورودی و  تومان برای x ساعت استفاده از وسایل است چون ورزشکار با 18000تومان x ساعت ورزش  کرده است پس باید
 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 2 با 0:0:39
5 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

نفر 3 با 0:0:41
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

نفر 4 با 0:0:49
11 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 5 با 0:0:49
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 6 با 0:1:0
2 بار نفر اول
112 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه