سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 706


راهنما
دعوت دوستان

سوال 706 | ۱۱ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

23

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  یک اتحاد باشد، مقدار  کدام است؟
 

پاسخ

  

0

 
این تساوی یک اتحاد است، پس با توجه به برابر بودن مخرج ها صورت ها با هم متحد می شوند.
 
قبل از این یاد گرفتیم اگر یک تساوی، اتحاد باشد ضریب های جمله های متشابه در دو طرف تساوی (بعد از ساده کردن) یکی هستند.
 

برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 1 با 0:0:41
3 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمحمدرضا عزت خواه

محمدرضا عزت خواه

نفر 2 با 0:0:46
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر 3 با 0:0:48
2 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 4 با 0:0:50
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 5 با 0:0:50
8 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه