سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 709


راهنما
دعوت دوستان

سوال 709 | ۱۴ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

34

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  کدام است؟ 
 

پاسخ

  

-3

 

برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 1 با 0:0:43
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 2 با 0:0:47
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 3 با 0:0:52
8 بار نفر اول
58 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 4 با 0:0:55
7 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمدجواد سبزبان

محمدجواد سبزبان

نفر 5 با 0:0:56
5 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37

ارسال دیدگاه