سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 710


راهنما
دعوت دوستان

سوال 710 | ۱۵ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


خلاصه شده ی عبارت  کدام است؟
 

پاسخ

  

-2

 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:25
76 بار نفر اول
202 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 2 با 0:0:41
4 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 3 با 0:0:50
4 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12

ارسال دیدگاه