سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 713


راهنما
دعوت دوستان

سوال 713 | ۱۸ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


با اعداد 8، 7، 5، 1، 0 و 3 چند عدد سه رقمی می‌توان نوشت؟ (تکرار ارقام جایز نیست)
 

پاسخ

  

100

   
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:23
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 3 با 0:0:49
4 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 4 با 0:0:49
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه