سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 715


راهنما
دعوت دوستان

سوال 715 | ۲۰ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد 5 رقمی با ارقام مختلف وجود دارد که با رقم 7 شروع و به رقم 9 ختم شود؟ 
 

پاسخ

  

336

ابتدا رقم اول و آخر که 7 و 9 هستند را می‌نویسیم و سپس به سراغ بقیه می‌رویم:
   
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:33
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 2 با 0:0:42
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهحمیدرضا فغانی

حمیدرضا فغانی

نفر 3 با 0:0:49
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 4 با 0:0:49
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه