سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 724


راهنما
دعوت دوستان

سوال 724 | ۲۹ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
بردار و مختصات
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:30

میانگین زمان پاسخ دهی


نقطه ‌ی  روی مبدأ مختصات قرار دارد. مقدارx+yکدام است؟
 

پاسخ

  

2برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهفاطمه حافظی

فاطمه حافظی

نفر 2 با 0:0:21
1 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 3 با 0:0:32
38 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 4 با 0:0:35
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 5 با 0:0:52
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
ثنا ب  ثنا ب
پاسخ
3 ماه پیش
0 0

2

ارسال دیدگاه