سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 724


راهنما
دعوت دوستان

سوال 724 | ۲۹ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


دانش‌آموزی باید به 18 سؤال از 20 سؤال امتحان به دلخواه پاسخ دهد. به چند روش می‌توان این 18 سؤال را انتخاب کند؟ 
 

پاسخ

  

190


 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:22
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:22
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 3 با 0:0:48
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 4 با 0:0:49
7 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 5 با 0:0:50
6 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 6 با 0:0:56
9 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه