سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 725


راهنما
دعوت دوستان

سوال 725 | ۳۰ دی ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد زیرمجموعه‌های سه عضوی از مجموعۀ  شامل عضو  کدام است؟ 
 

پاسخ

  

10

 حتماً باید زیرمجموعه باشد. از بین 5 عضو دیگر باید 2 تا را انتخاب کنیم. پس پاسخ  است.
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 3 با 0:0:43
7 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 4 با 0:0:45
8 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 5 با 0:0:50
8 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 6 با 0:0:51
8 بار نفر اول
60 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 7 با 0:0:54
4 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27

ارسال دیدگاه