سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 727


راهنما
دعوت دوستان

سوال 727 | ۰۲ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
جایگشت
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد،  چقدر است؟
 

پاسخ

  

2

    
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 3 با 0:0:43
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 4 با 0:0:46
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه