سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 728


راهنما
دعوت دوستان

سوال 728 | ۰۳ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
جایگشت
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد راه‌های ممکن مراحل یک تصمیم‌گیری از ضرب دو عدد  به دست می‌آید. تعداد انتخاب‌های ممکن در این تصمیم‌گیری برابر فاکتوریل «چه عددی» است؟  
 

پاسخ

  

8
 

برنده مسابقهغلامرضا عسکری

غلامرضا عسکری

نفر 1 با 0:0:47
5 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 2 با 0:0:48
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 3 با 0:0:51
6 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 4 با 0:0:54
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 5 با 0:0:55
9 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه