سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 732


راهنما
دعوت دوستان

سوال 732 | ۰۷ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل  با فاکتوریل کدام عدد طبیعی برابر است؟  
 

پاسخ

  

6

    
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 2 با 0:0:21
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر 3 با 0:0:42
2 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهاصغر عبدالهی

اصغر عبدالهی

نفر 4 با 0:0:44
4 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:12
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 5 با 0:0:45
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 6 با 0:0:49
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 7 با 0:0:53
6 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 8 با 0:0:54
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
محسن وحیدی  محسن وحیدی
پاسخ
4 ماه پیش
1 0

بازم به خاطر صدم ثانیه!!!!😓😓😓

ارسال دیدگاه