سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 733


راهنما
دعوت دوستان

سوال 733 | ۰۸ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
جایگشت
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

29

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


، آنگاه  کدام است؟     
 

پاسخ

  

7

     
 

برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 1 با 0:0:45
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:49
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 3 با 0:0:49
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه