سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 734


راهنما
دعوت دوستان

سوال 734 | ۰۹ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
بازه ها و مجموعه ها
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، آن گاه  کدام است؟
 

پاسخ

  

13

اعداد 6 و 7 در اشتراک دو مجموعه هستند، پس 6 و 7 در هر دو مجموعه هستند:
                                                                  

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
105 بار نفر اول
243 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 3 با 0:0:40
13 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 4 با 0:0:47
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 5 با 0:0:53
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه