سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 735


راهنما
دعوت دوستان

سوال 735 | ۱۰ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
بازه ها و مجموعه ها
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  ، مجموعه ی  چند عضو صحیح دارد؟
 

پاسخ

  

27

 یعنی اجتماع همه ی بازه ها و  یعنی اشتراک همه ی بازه ها:
                                                     
برای تفاضل دو بازه می نویسیم:
                                                                                   
پس شامل  عدد صحیح است.

برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 1 با 0:0:39
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهعلی فلاحی

علی فلاحی

نفر 2 با 0:0:45
9 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 3 با 0:0:47
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 4 با 0:0:48
7 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 5 با 0:0:48
4 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 6 با 0:0:53
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه