سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 736


راهنما
دعوت دوستان

سوال 736 | ۱۱ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
بازه ها و مجموعه ها
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


چه تعداد از مجموعه های زیر نامتناهی است؟
 مجموعه ی اعداد حقیقی که از معکوس خود بزرگ تر هستند.
 مجموعه ی اعداد طبیعی که از معکوس خود کوچک تر هستند.
 مجموعه ی اعداد حقیقی بین 2 و 3.
 مجموعه ی اعداد طبیعی بزرگ تر از 7.
 مجموعه ی اعداد صحیح کوچک تر از 2.
 

پاسخ

  

4

                                                     

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 2 با 0:0:40
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 3 با 0:0:50
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 4 با 0:0:51
6 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه