سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 737


راهنما
دعوت دوستان

سوال 737 | ۱۲ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
بازه ها و مجموعه ها
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  ، آن گاه مجموعه ی B چند عضوی است؟
 

پاسخ

  

2

                 

برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 1 با 0:0:44
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 2 با 0:0:49
13 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه