سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 23 | ۲۸ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
هندسه تحلیلی
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

28

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

25

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


دو نقطه A  و B  به طول های  و  روی خط  قرار دارند. اگر تصاویر A و B روی محورx ها C و D باشند، مساحت ذوزنقه ABCD چقدر است؟
 

پاسخ

  

3

 با رسم شکل به محاسبه مساحت ذوزنقه می پردازیم:                              
             
همان طور که می بینید طول قاعده بزرگ برابر 5 و طول قاعده کوچک برابر 1 است. ارتفاع ذوزنقه هم فاصلة  تایعنی  است.                                  
 
 
        

برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر اول (با 0:0:38)
2 بار نفر اول
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسارا بداغی

سارا بداغی

نفر دوم (با 0:0:40)
7 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمحمدجواد جمشیدی

محمدجواد جمشیدی

نفر سوم (با 0:0:41)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه