سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 742


راهنما
دعوت دوستان

سوال 742 | ۱۷ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، n کدام است؟

پاسخ

  

7برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 2 با 0:0:41
4 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیررضا قوچی

امیررضا قوچی

نفر 3 با 0:0:45
7 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 4 با 0:0:48
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمحمدرضا دادمحمدی

محمدرضا دادمحمدی

نفر 5 با 0:0:49
4 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 6 با 0:0:50
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 7 با 0:0:50
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه