سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 746


راهنما
دعوت دوستان

سوال 746 | ۲۱ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در بسط عبارت  چند جمله وجود دارد؟
 

پاسخ

  

12

هر جمله تشکیل شده از یکی از حروف پرانتز اول، یکی از حروف پرانتز دوم و یکی از حروف پرانتز سوم، یعنی  جمله ی مختلف ساخته می شود.

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:21
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 3 با 0:0:44
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 4 با 0:0:57
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26

ارسال دیدگاه