سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 748


راهنما
دعوت دوستان

سوال 748 | ۲۳ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

38

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


با استفاده از چهار رنگ قرمز، سبز، زرد و آبی، به چند روش می توان پنج خانه ی کنار هم را رنگ کرد، به طوری که خانه های مجاور رنگ متفاوتی داشته باشند؟
 

پاسخ

  

324برنده مسابقهرضا پاسبان

رضا پاسبان

نفر 1 با 0:0:43
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 2 با 0:0:46
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 3 با 0:0:47
5 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 4 با 0:0:47
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 5 با 0:0:50
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمدمهدی حسینی

محمدمهدی حسینی

نفر 6 با 0:0:57
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه