سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 751


راهنما
دعوت دوستان

سوال 751 | ۲۶ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
جایگشت
جایزه
1,400 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


ارقام 5، 4، 3، 2 و 1 را به روشی کنار هم قرار داده‌ایم که همواره رقم‌های فرد کنار هم باشند، تعداد پنج رقمی‌های حاصل کدام است؟ 
 

پاسخ

  

36

به سه حالت کلی می‌توان این چیدمان را انجام داد:
 
پس در نهایت  عد پنج رقمی به این شکل وجود دارد.
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 2 با 0:0:44
6 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 3 با 0:0:46
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 4 با 0:0:51
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه