سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 753


راهنما
دعوت دوستان

سوال 753 | ۲۸ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
جایگشت
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

40

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد جایگشت‌های حروف کلمۀ  به طوری که ها کنار هم نباشند، کدام است؟
 

پاسخ

  

240

به خاطر تکراری بودن دو حرف ، این 6 حرف را می‌توان به  حالت کنار هم چید. تعداد حالت‌هایی که دو طرف  کنار هم هستندف در واقع تعداد جایگشت‌های 5 حرف  ،  ،  ،  و  است که برابر  است. پس تعداد جایگشت‌هایی که دو حرف  کنار هم نیستند، برابر  است.
 

برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 1 با 0:0:41
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 2 با 0:0:45
6 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 3 با 0:0:53
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 4 با 0:0:55
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه