سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 758


راهنما
دعوت دوستان

سوال 758 | ۰۳ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


شرکتی با 30 نوع گزینش برای استخدام یک فروشنده و یک کارمند اداری روبه رو شده است، داوطلبان این مشاغل چند نفر بوده‌اند؟ 
 

پاسخ

  

6

           
 

برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 1 با 0:0:41
4 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 2 با 0:0:51
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهسپهر زمانیان

سپهر زمانیان

نفر 3 با 0:0:54
7 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:23

ارسال دیدگاه