سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 760


راهنما
دعوت دوستان

سوال 760 | ۰۵ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

42

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


از بین 12 عضو انجمن خانه و مدرسه به چند روش می‌توان سه نفر را طوری انتخاب کرد که همواره یک فرد مورد نظر بین آن سه نفر باشد؟ 
 

پاسخ

  

55

فرد مورد نظری که باید در گروه سه نفره حتماً باشد را انتخاب می‌کنیم. برای انتخاب دو نفر دیگر 11 گزینه داریم. پس پاسخ  است.
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 2 با 0:0:47
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 3 با 0:0:51
6 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه