سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 763


راهنما
دعوت دوستان

سوال 763 | ۰۸ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

26

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

24

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


بین دو عدد 2 و 12 ، سه عدد قرار داده ایم که با این دو عدد، تشکیل یک دنباله ی حسابی صعودی بدهند. جمله هفتم این دنباله کدام است؟
 

پاسخ

  

17

می دانیم  است.
                                                                     

برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر 1 با 0:0:44
6 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:45
105 بار نفر اول
245 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه