سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 767


راهنما
دعوت دوستان

سوال 767 | ۱۲ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
الگو و دنباله
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


دنباله ی  به صورت  تعریف شده است. اگر  به صورت یک چندجمله ای برحسب n بیان شود، آن گاه مجموع جبری ضریب های آن برابر است با:  (مسابقات ریاضی آمریکا)
 

پاسخ

  

5

ابتدا رابطه ی بازگشتی را ساده تر می نویسیم:
              
سپس می نویسیم:
 

برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 1 با 0:0:42
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 2 با 0:0:44
3 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 3 با 0:0:48
5 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر 4 با 0:0:49
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 5 با 0:0:55
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
مریم رضائی  مریم رضائی
پاسخ
2 ماه پیش
0 0

۵ برای پاسخ صحیحه ولی قسمتی از راه حل صحیح نیست؛جایی که نوشتید (4n-5)+...+1+3+7-
منفی یک نباید گذاشته میشه و در نتیجه جمله nام دنباله برابر میشه با
6+ 2n^2 -3n
و مجموع ضرایب برابر ۵ میشه.

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام، لطفا از طریق اعتراض به سوال این موارد رو بفرستید تا بررسی و اصلاح شود. سپاس از همراهی شما.

ارسال دیدگاه