سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 769


راهنما
دعوت دوستان

سوال 769 | ۱۴ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


در دو دنباله ی حسابی به صورت های  و  ، چند عدد سه رقمی مشترک وجود دارد؟  
 

پاسخ

  

60

                                                            
جمله های مشترک آن ها 17، 32، 47 و ... هستند که تشکیل یک تصاعد حسابی  می دهند که جمله ی اول آن 17 و قدر نسبت آن 15 است.                                                                            
حالا تعداد جملات سه رقمی را به دست می آوریم:
   
پس n می تواند 7 ، 8 ، 9 ، ... ، 65 و 66 باشد، که تعداد این اعداد 60 است و در نتیجه پاسخ مسئله 60 است.

برنده مسابقهآرین چنارانی

آرین چنارانی

نفر 1 با 0:0:41
14 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 2 با 0:0:46
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 3 با 0:0:48
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 4 با 0:0:48
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 5 با 0:0:51
6 بار نفر اول
27 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22

ارسال دیدگاه