سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 140


راهنما
دعوت دوستان

سوال 140 | ۲۴ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
فرآیندهای حدی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


با توجه به شکل زیر، حاصل کدام است؟

 

پاسخ

  

-2

 
ابتدا حد عبارت را وقتی را می یابیم، یعنی را تعیین می کنیم. می دانیم کسر برابر 1 می شود ولی چون مخرج بزرگ تر از 1 است پس کسر کوچک تر از یک می شود، بنابراین اگر آنگاه به میل می کند.
 
روشی دیگر:           
از بحث بالا می توان نتیجه گرفت که:            
با توجه به نمودار، حد چپ تابع در برابر است.
نکته: با شرط داریم:                                                                                                     (1
  (2
 

برنده مسابقهغفار پران دوجی

غفار پران دوجی

نفر 1 با 0:0:10
9 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 2 با 0:0:13
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 3 با 0:0:15
106 بار نفر اول
196 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهرامین روشن دل

رامین روشن دل

نفر 4 با 0:0:26
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 5 با 0:0:49
1 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 6 با 0:0:52
11 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه