سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 775


راهنما
دعوت دوستان

سوال 775 | ۲۰ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


با ارقام  اعداد سه رقمی می سازیم. در چه تعداد از آن ها حتما رقم تکراری وجود دارد؟
 

پاسخ

  

80

گزینه ی صحیح: 80
 چون تعداد حالت ها زیاد است؛ از اصل متمم استفاده می کنیم. البته چون صفر در بین رقم ها وجود دارد، کمی با احتیاط عمل می کنیم. 

دام آموزشی: اگر برای محاسبه ی تعداد کل اعداد سه رقمی، به این که صفر نمی تواند در هزارگان قرار گیرد، توجه نمی کردید؛ راه حل شما به صورت زیر بود: 
: کل اعداد سه رقمی با ارقام داده شده 
: اعداد سه رقمی بدون رقم تکراری 
: تعداد اعداد سه رقمی با رقم تکراری 
در این صورت شما به پاسخ اشتباه رسیده اید.
 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:33
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 2 با 0:0:43
1 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 3 با 0:0:46
5 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 4 با 0:0:47
2 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهالناز همتی

الناز همتی

نفر 5 با 0:0:47
4 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 6 با 0:0:51
5 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه