سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 142 | ۲۶ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
متمم یک مجموعه
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  باشد، آن گاه مجموعه‌ی  چند زیر مجموعه دارد؟
 

پاسخ

  

32

مجموعه‌های  را می‌نویسیم (به جای n اعداد 3 و 4 را می‌گذاریم):


پس  و اشتراک آن‌ها می‌شود  که 5 عضو و 32 زیرمجموعه دارد.

برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر اول (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر دوم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهحمیدرضا شکری فاز

حمیدرضا شکری فاز

نفر سوم (با 0:0:47)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر چهارم (با 0:0:47)
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر پنجم (با 0:0:49)
5 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه