سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 778


راهنما
دعوت دوستان

سوال 778 | ۲۳ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموعه‌ی چند عضو دارد؟            

پاسخ

  

2

مجموعه‌ی  A شامل ۲ عضو است:                                      

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 1 با 0:0:21
11 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 3 با 0:1:0
9 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه