سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 779


راهنما
دعوت دوستان

سوال 779 | ۲۴ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک کلاس، دانش‌آموزان والیبال و  دانش آموزان فوتبال و بقیه شطرنج بازی می‌کنند. چه کسری از دانش آموزان شطرنج بازی می‌کنند؟
 

پاسخ

  

4/21

برای حل این سؤال باید یک مستطیل بکشیم. طول این مستطیل را 7 قسمت کرده و یک قسمت از 7 قسمت را به والیبال اختصاص می‌دهیم.
حالا باید عرض مستطیل را سه قسمت کرده و دو قسمت از آن را به فوتبال اختصاص دهیم. ولی مشاهده می‌شود که دو خانه‌ی کوچک، قبلاً به والیبال اختصاص پیدا کرده، بنابراین دو خانه‌ی کوچک از ردیف بالا را برای فوتبال رنگ آمیزی می‌کنیم.
بنابراین 4 خانه از 21 خانه‌ی مستطیل، مربوط به شطرنج بازان است، یعنی:

برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:33
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 3 با 0:0:45
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 4 با 0:0:56
1 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11

ارسال دیدگاه