سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 780


راهنما
دعوت دوستان

سوال 780 | ۲۵ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:34

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  برابر است با: 
 

پاسخ

  

0

 مخرج دو کسر قرینه اند و صورت ها مساوی اند، پس دو کسر بزرگ قرینه ی هم هستند و حاصل جمع آنها صفر می شود!

برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 1 با 0:0:21
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:21
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه