سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 781


راهنما
دعوت دوستان

سوال 781 | ۲۶ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:53

میانگین زمان پاسخ دهی


اگرباشد، در این صورت مجموعه ‌ی با چه عددی شروع می‌شود؟                                                                                   

پاسخ

  

46

مجموعه‌ی  ، تا ۱ و مجموعه‌ی  تا  و مجموعه‌ی  تا  و مجموعه‌ی  تا  نوشته شده است. پس مجموعه‌ی  تا  نوشته می‌شود. در نتیجه اولین عضوِ مجموعه‌ی ،  است.

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 2 با 0:0:47
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 3 با 0:1:10
1 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 4 با 0:1:27
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه