سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 144 | ۲۹ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
حد در بی نهایت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

52

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


نمودار تابع در شکل مقابل رسم شده است. حاصل  کدام است؟

 

پاسخ

  

-3

 
از روی شکل معلوم است که

بنابراین
.

برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر اول (با 0:0:21)
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر دوم (با 0:0:40)
1 بار نفر اول
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر سوم (با 0:0:42)
1 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر چهارم (با 0:0:43)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر پنجم (با 0:0:46)
2 بار نفر اول
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه