سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 145


راهنما
دعوت دوستان

سوال 145 | ۳۰ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
مفهوم تابع
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

51

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگرو باشند،‌ رابطه چند زوج مرتب دارد؟
 

پاسخ

  

7


تذکر: به نحوه نمایش بالا «نمایش مجموعه با استفاده از نمادهای ریاضی» گفته می شود. می خواهیم زوج مرتب طوری انتخاب شود که متعلق به، و  متعلق به همچنین برابر با نباشد. علامت خوانده می شود «به طوری که». علامت خوانده می شود «متعلق به».
پس ما دنبال زوج مرتب هایی هستیم که و و یعنی دو برابر مؤلفه اول با مؤلفه دوم مساوی نباشد.

 
 
 
پس رابطه یعنی، است.

برنده مسابقهمهدی خلخالی استاد

مهدی خلخالی استاد

نفر 1 با 0:0:44
5 بار نفر اول
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 2 با 0:0:52
7 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه