سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 812


راهنما
دعوت دوستان

سوال 812 | ۲۸ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای حقیقی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

11

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:27

میانگین زمان پاسخ دهی


فرض کنید a، b، c و d اعداد حقیقی غیر صفر باشند. در این صورت کسرهای زیر چند مقدار مختلف را بیان می‌کنند؟           
   
 

پاسخ

  

4

                                                                      

برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 3 با 0:0:33
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:0:33
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 5 با 0:0:43
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 6 با 0:0:43
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 7 با 0:0:58
1 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11

ارسال دیدگاه