سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 813


راهنما
دعوت دوستان

سوال 813 | ۲۹ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
جبر و معادله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:34

میانگین زمان پاسخ دهی


در الگوی شکلی زیر، شکل صدم از چه تعداد چند ضلعی تشکیل شده است؟  
 

پاسخ

  

298برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 2 با 0:0:40
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 3 با 0:0:46
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 4 با 0:0:50
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه